Základní informace o projektu

Internetový portál byl vytvořen v rámci realizace projektu Inovace výuky didaktiky ruského jazyka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, řešeném v letech 2016 – 2018. Zveřejněné materiály byly připravovány studenty navazujícího magisterského studijního programu v rámci výuky didaktiky ruského jazyka. Před zveřejněním byly všechny materiály kontrolovány a interně posuzovány. Naší snahou je, aby byly publikované materiály v maximální možné míře ověřovány autory ve škole při realizaci pedagogické praxe.

Materiály a struktura portálu

Na portálu jsou publikovány tři fruhy materiálů. V části Digitální materiály jsou ke stažení soubory ve formátu DOCX nebo PDF, které je možné stáhnout, vytisknout a využít v hodině. V části Interaktivní materiály jsou k dispozici přípravy aktivit pro interaktivní tabuli SMART (soubory ve formátu .notebook), které je možné v hodině využít. Materiály v obou částech obsahují vždy dva soubory – jeden pro žáky, případně přípravu pro interaktivní tabuli, druhý je určen pro učitele. V každém metodickém listu pro učitele je popis materiálu, doporučený postup práce a v případě potřeby také klíč ke cvičením. Třetí část portálu – Na pomoc učiteli obsahuje příspěvky, v nichž mohou vyučující ruského jazyka najít užitečné a přínosné informace, návody na nastavení techniky, odkazy, apod.
Každý materiál je možné hodnotit pomocí hvězdiček (čím více hvězdiček, tím lepší hodnocení) a je možné také přidat komentář. Budeme velmi rádi, pokud budete materiály nejen využívat, ale také hodnotit a komentovat.

Orientace na webu

Pro vyhledávání máte možnost využít několik přednastavených kritérií výběru (vždy samostatně v rámci digitálních nebo interaktivních materiálů):

 • třídění podle zaměření:
  • jazykové prostředky;
  • reálie;
  • řečové dovednosti;
 • třídění podle jazykové úrovně žáků:
  • A1
  • A2
  • B1.

Pokud máte zájem vyhledávat materiál dle jeho tematického zaměření, stačí vybrat požadované téma v nabídce v dolní části webu – po kliknutí se zobrazí všechny materiály, které se daného tématu týkají. Výsledky již nerozlišují charakter materiálu (digitální, inreraktivní).

Řešitelé projektu a spolupracující studenti
 • PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. – hlavní řešitelka projektu
 • PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. – spoluřešitel projektu
 • Bc. Zuzana Kulichová – autorka materiálů

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Katedra připravuje učitele ruského jazyka v tříletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském studiu. Nabízí rovněž rozšiřující jednooborové tříleté kombinované studium, poskytuje postgraduální doktorské studium a možnost graduace PhDr. Při studiu je kladen důraz na praktické ovládání jazyka v mluvené i v psané podobě, podložené znalostmi jazykové teorie. Studijní program poskytuje znalosti z ruské literatury, z ruských dějin a reálií, které jsou pojímány jako součást kultury evropské. Zvláštní pozornost je věnována práci s uměleckými texty a jejich interpretaci. Integrující složkou studia je utváření lingvodidaktické kompetence pro potřeby jazykové výuky na různých typech škol. Výuka má úzkou vazbu s pedagogickou praxí. Vyučující jsou tvůrci učebnic ruského jazyka pro základní a střední školy. Katedra poskytuje studentům možnost stáží v Ruské federaci.